ThetaHealing

Wat is ThetaHealing®?

ThetaHealing is een meditatie techniek ontwikkeld door Vianna Stibal, die je in staat stelt om op eenvoudige wijze verandering te brengen in beperkende overtuigingen of gedrag om je maximale gezondheid en welzijn te bereiken. Met ThetaHealing kan direct, op een diep spiritueel, fysiek, mentaal,  emotioneel en genetisch niveau, een blokkade worden veranderd in een overtuiging en gevoel welke wél past bij het leven wat je werkelijk wilt.

Als voorbereiding op een sessie hoef je enkel te denken aan iets wat je wilt veranderen in je leven. Ervaar je een probleem of uitdaging? Merk je dat je eenzelfde ervaring herhaalt, hoe je het ook anders probeert te doen? Het verlangen om te veranderen en te weten wat je wilt komen voort uit je bewuste geest, vaak echter worden we gedreven door wat ligt opgeslagen in ons onderbewuste.

Tijdens een sessie stem ik me af op de hersengolffrequentie die thètastaat heet om in verbinding te komen met de creatieve energie van de laag van eenheid. Van hieruit ontstaat moeiteloos toegang tot het energieveld en onderbewuste van de client. Met toestemming en de actieve deelname van de client kunnen stap-voor-stap onbewuste, beperkende overtuigingen blootgelegd worden en vervangen door een overtuiging die je wél in staat stelt om te leven vanuit je volste potentieel en meest optimale gezondheid.

ThetaHealing kan toegepast worden op iedereen die er voor open staat ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of religie. Lees hier Voor Wie.

Waar komt de naam Theta Healing vandaan?

‘Theta’ is de naam die wetenschappers hebben gegeven aan de hersengolf frequentie die bereikt wordt in een diepe meditatie. Tijdens een ThetaHealing sessie werken we vanuit deze staat van bewustzijn die ideaal is voor zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing.

Het proces van ThetaHealing is eenvoudig en iedereen kan leren om binnen korte tijd in deze staat te zijn.

Wil je meer weten over Hersengolf Frequenties? Download de PDF hier.